Διημερίδα 15-16 Απριλίου
«Το Δίκαιο των Ακινήτων»

Αρχική / Congress Folder

ethemis conference 2022Εισηγητής Τίτλος Εισήγησης Μεταφόρτωση
Μαργαρίτης Ευάγγελος Η ελάχιστη διάρκεια μιας εμπορικής μίσθωσης κατά το Ν. 4242/2014 μέσα από τη νομολογία των δικαστηρίων. Προς μια contra legem επαναφορά του δικαιώματος μεταμέλειας; download file
Πανίτσας Γεώργιος Διευθέτηση οφειλών και μεταβιβάσεις ακίνητης περιουσίας - UPDATE 19-4-22 download file
Γιαννούλας Φώτης Η αντιμετώπιση της ακίνητης περιουσίας στο πλαίσιο των συλλογικών διαδικασιών (Ν. 4738/2020) download file
Καλαντζάκου Ιωάννα Προστασία της «κύριας κατοικίας» κατά τον ν. 4738/2020 - UPDATE 19-4-2022 download file
Κατηφόρης Νικόλαος Η εκποίηση της περιουσίας του πτωχεύσαντος οφειλέτη ως μονόδρομος στον νέο Κώδικα Αφερεγγυότητας (Ν.4738/2020). Απομάκρυνση από το πρότυπο του (συνήθους) πλειστηριασμού; download file
Κουκούτση Ρένα Εξωδικαστικές διαδικασίες διόρθωσης των κτηματολογικών εγγραφών download file
Μενούνου Μαρία Φορολόγηση των κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών: ακίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία download file
Τσολακίδης Ζαφείρης Σύμβαση ανέγερσης οικοδομής με το σύστημα της αντιπαροχής - UPDATE 19-4-2022 download file
Μαργαρίτης Ευάγγελος Παρατηρήσεις στις ΜΕφΑθ 2117_2019 και ΜΕφΠειρ 35_2020 - Καταγγελία εμπορικής μίσθωσης λόγω μεταμέλειας download file
Μαργαρίτης Ευάγγελος Παρατηρήσεις στις ΜΕφΘεσ 195_2021 και ΜΕφΔωδ 210_2020 - «Αναιτιολόγητη καταγγελία» ή «μεταμέλεια» download file
Αρχοντάκη Ασπασία Επισκόπηση των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την έκδοση και την ανανέωση της Golden Visa download file
Σπυρίδωνος Αλέξανδρος Βραχυχρόνια μίσθωση μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας (τύπου AirBnB).- Νέα μορφή εκμετάλλευσης ακινήτων και νέα προβλήματα download file
Παπαπετρόπουλος Ανδρέας Ευκαιρίες αξιοποίησης διατηρητέων ακινήτων με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης download file
Workshop: Ο φορολογικός σχεδιασμός επένδυσης σε ακίνητα - Ένα πρακτικό εργαστήρι από τη φορολογική ομάδα της ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΒΕΚΡΗΣ download file
Αναστασοπούλου Ολυμπία Ζητήματα και προοπτικές ανάπτυξης τουριστικών λιμένων download file
Κόντης Γεώργιος Ζητήματα από τον πλειστηριασμό ακινήτων download file
Αρχοντάκη Ασπασία Επισκόπηση των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την έκδοση και την ανανέωση της Golden Visa - UPDATE 19-4-22 download file
Κολιοκωστα Κατερίνα Σύγχρονα ζητήματα οικονομικού ποινικού δικαίου στο χώρο των ακινήτων - UPDATE 19-4-2022 download file
Κοντογεώργου Ελένη Μεταβιβάσεις ακινήτων -φορολογία μεταβίβασης ακινήτων - UPDATE 19-4-2022 download file
Κρίγκας Χρήστος Μορφές εκμετάλλευσης ακινήτων-Φορολογία εισοδήματος - UPDATE 19-4-2022 download file
Μενούνου Μαρία Φορολόγηση των κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών: ακίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία - UPDATE 19-4-2022 download file
Παραδιάς Στράτος Ιδιωτική ακίνητη περιουσία και μισθώσεις ακινήτων - UPDATE 19-4-2022 download file
Πέρρου Κατερίνα Ζητήματα από την εφαρμογή του Ειδικού Φόρου Ακινήτων Νομικών Προσώπων - UPDATE 19-4-2022 download file
Πριστούρη Ευγενία Η διαδικασία αμφισβήτησης των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων κατά την επιβολή των φόρων κεφαλαίου - UPDATE 19-4-2022 download file
Πουρναρά Τζούλια Ειδικά ζητήματα και προκλήσεις στην ανάπτυξη και τη μίσθωση ακινήτων - UPDATE 20-4-2022 download file